Μεγάλη διάκριση για “Το Παντοπωλείο”

Η τριπλά διεθνώς βραβευμένη μας ταινία “Το Παντοπωλείο” διακρίθηκε ως ένα από τα πέντε πιο σημαντικά έργα στην Ελλάδα για την προώθηση του αλφαβητισμού των μέσων, στην νέα πανευρωπαϊκή έρευνα “Mapping of media literacy practices and actions in EU-28” του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου*, που διεξήχθη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Απολαύστε την ταινία μας στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
Όλη η έρευνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43878
* Το Παρατηρητήριο είναι ο ερευνητικός οργανισμός για τα οπτικοακουστικά μέσα και τα ΜΜΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: www.saferinternet.gr

Comments are closed.