Εκδρομές-Περίπατοι

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπουργική Απόφαση 33120ΓΔ42017 – ΦΕΚ 681Β6-3-2017

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Μέχρι πέντε (5) ανά έτος – ένας (1) μέσα στον ίδιο μήνα.

Σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από  το σχολείο ομαδική μετάβαση μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα, πεζή ή με χρήση μεταφορικού μέσου και  εντός του διδακτικού ωραρίου.

Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών και ενημερώνεται η αρμόδια προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή.
Διδάσκοντες και  μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν, εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθίσταται αδύνατη.

Καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες,  εκτός αν  χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, όπου για τη συμμετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Μία (1) ανά έτος.

Όλες οι τάξεις. Οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ένας καθηγητής ανά 30 μαθητές. Με συμμετοχή των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

ΕΓΚΡΙΣΗ: Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε..

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Μέχρι εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος. Όλες οι τάξεις. Μία ή περισσότερες διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Εντάσσονται σε ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό στην αρχή του σχολικού έτους, υποβάλλονται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Μπορούν να πραγματοποιούνται και έκτακτες διδακτικές επισκέψεις μετά από ενημέρωση τόσο του οικείου Σχολικού Συμβούλου όσο και του οικείου Προϊσταμένου ή Διευθυντή Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΣΗ: Ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε.

 

Comments are closed.